Sosyal Medya Sayfalarımız

http://www.facebook.com/Anti.Kapitalist.Muslumanlar.DER

https://twitter.com/kamuder


SOMA'DA YERYÜZÜ SOFRASISOMA’da hepimizin yüreği yandı...
SOMA’da hepimizin yüreği kaldı...

Kaza demek istediler...
Kader dememizi beklediler...
Suçu Allah'a atarak kendilerini sıyırmak istediler...
Şahidiz YA RAB... Sen kimseye zulmetmezsin.
Kimlerin hangi çıkarları uğruna 301 canımıza kıydığına ŞAHİDİZ..!

Kapitalizm aç bırakır...
kapitalizm borçlu bırakır...
Kapitalizm anasız-babasız bırakır...
Kapitalizm öldürür…

Hiç birimiz yeryüzü mülklerini eline geçirmiş bir kaç Kapitalist'e muhtaç değiliz..!

Hiç birimiz, bizi Kapitalistlere mecbur bırakan iktidarlara muhtaç değiliz..!

Biz Allah'ın mülkünde birbirimize ortak olmayı, tüm nimetleri paylaşmayı bilen insanlarız...

Bu toprakların kültürü de değerleri de inançları da bunu gerektirir...

İşte bu anlayışla 26 Temmuz CUMARTESİ akşamı YERYÜZÜ SOFRASI'nı SOMA’DA şehit aileleriyle birlikte kuruyoruz.

Haydi..!

Türkiye'nin neresinde olursan ol,
SOMA’ya gel..!

26 Temmuz Cumartesi akşamı YERYÜZÜ SOFRASI'nı, SOMA'daki felakette şehit olan canlarımızın yakınlarıyla, GARAJ PARK'ta (Bülent Ecevit Parkı) kuracağız.

Ekmeğini bölüşmeye,
Soframızı büyütmeye GEL..!

Etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/1526618874224181/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49

antikapitalist muslumanlar
antikapitalist muslumanlar

Haydi İSTANBUL...
Haydi ANADOLU...
Haydi MEZOPOTAMYA
Haydi TÜM DÜNYA

Yeniden YERYÜZÜ SOFRALARI'nda buluşmaya…

Alınterimizi çalarak zenginleşenlerin haram paralarına ihtiyacımız yok..!

SPONSORSUZ...

Emeğimizle kazandığımız helal lokmalar ve Allah'ın tüm canlılar için bahşettiği nimetler, ''hepimize yeter'' demek için... Statü, servet ve otorite sahibi “yeryüzü tanrılarına” ihtiyacımız yok..!

HİYERARŞİSİZ...

Kimsenin kimseyi yönetmediği, kimseyi seçmek zorunda bırakılmadığımız, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu, ortak yönetim ve ortak mülkiyet anlayışını; eşitlik-adalet ve özgürlük temelinde inşâ edebileceğimizi göstermek için…

BAYRAKSIZ ve FLAMASIZ...

Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi dine inanırsa inansın, hangi mezhebin temsilcisi olursa olsun, hangi ırka dahil olursa olsun; Alevi-Sünni, Türk-Kürt, İnanan-İnanmayan Siyah-Beyaz demeden, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan, doğanın tüm canlılarını kucaklayan ve herkesin elele verip katkı sunduğu bir sofra kurmak için;

Azığınla gel...
Sofranla gel...
Yüreğinle gel..!

Haydi hep birlikte;

Eşitliğin...
Adaletin...
Özgürlüğün...
Barışın hâkim olduğu bir YERYÜZÜ SOFRASI ve YENİ BİR DÜNYA kuralım..!

Tarih: 28 Haziran 2014
Saat: 20.00
YER: Tünel/Taksim******

ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLARDAN 1 MAYIS ÇAĞRISI

antikapitalist muslumanlar

Bismillâhirrahmânirrahîm

1 Mayıs'ta Müslüman olan ya da Müslüman coğrafyanın kültürüyle yoğurulmuş olan tüm halklar için önemli 2 günü idrak edeceğiz. Birincisi paylaşımın, kardeşliğin, dayanışmanın öne çıktığı 3 Ayların başlangıç günü; ikincisi ise emeği ile geçinen milyarlarca emekçinin; alın teriyle, kanıyla, canıyla mücadele vererek elde ettiği kazanımların anlaşılması adına kutlanan ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'’…

Müslüman halkımızın, geçmişten günümüze değin taşıdığı tüm kutsal gün ve geceler, özellikle de Regaib kandili, egemenlerin yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, katliamlarını ve sömürü düzeni haline getirdikleri politikalarını halklara onaylatma günleri değil; emeğin, paylaşımın ve kardeşliğin hatırlandığı günlerdir.

Regâib, Arapça kökenli bir kelimedir ve “re-ga-be” kökünden gelmektedir. “Re-ga-be”, herhangi bir şeyi istemek, onu elde etmek için çaba sarf etmek, yani EMEK VERMEK demektir. Regaib Gecesi, emeklerimizin karşılığının Allah'tan niyaz edildiği gecedir. Bu gece ayrıca, mübarek 3 ayların başlangıcıdır. 3 aylar bilindiği üzere; Receb, Şaban, Ramazan aylarıdır. Coğrafyamızın kadim kültüründe Receb ayı, ekin ekme ve ziraat ayıdır. Şaban ayı, o ürünlerin bakımının yapıldığı aydır, Ramazan ayı ise ürünlerin biçildiği, yâni mahsulün alındığı aydır. İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Recep ayının başlangıcı olan Regâib gecesinin aynı güne denk gelmesi, coğrafyamızda emeği ile geçinen geniş kesimlerin ve emek mücadelesi veren tüm anlayışların birbiriyle kardeşçe bu iki günü idrak etmesi adına oldukça anlamlıdır.

Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak; coğrafyamızın kadim değerlerine de, çağımızın en büyük zulüm düzeni olan Kapitalizme de duyarsız kalamayız. Bir hak mücadelesi ancak; o coğrafyanın kültürüyle, değerleriyle ve yaşam biçimleriyle barışık bir hal aldığı vakit başarılı olabilir. Bu coğrafyanın açığa çıkardığı tüm değerler; paylaşımı, eşitliği ve adaleti anlatır bizlere. Elbette egemenler bu değerlerin içeriğini, kendi çıkarlarına uygun hale getirerek, bizi öz değerlerimizden uzaklaştırmak isteyecektir. Yüzyıllardır da yapılan tam olarak budur. Mazlumların, mağdurların, ezilenlerin mücadelesi için çaba sarfedenler bu oyuna dikkat kesilmeli ve mutlak suretle bu Kapitalist anlayışla mevzi savaşı yapmalıdır.

Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak; nasıl ki ilk 1 Mayıs'a çıkışımızda bizi özümüze yabancılaştıran modernist İslamcılık anlayışından koptuğumuzu; “siyasal İslamcılığı terkettik ve yeniden Müslüman olduk” şiarıyla bunu deklare ettiysek ve hareketimize bu doğrultuda yön verdiysek, bu 1 Mayıs'ta da camilerimizi, Cem Evlerimizi, kandillerimizi, bayramlarımızı sahiplenerek mevzilere geri döndüğümüzü ve Kapitalizme karşı mevzi savaşı yapacağımızı HALKIMIZA VE ZALİM EGEMENLERE DUYURUYORUZ…

Savaş mevzi de kazanılır. Hele ki düşman, tüm insanlığın kanını emerek kendi tüketim kültürünü dayatmaya çalışan Kapitalizmse, bu daha da anlam kazanır. Bu mücadele, ancak tüm sosyal alanlarımıza sahip çıkarak ve halkların değerleriyle bütünleşerek büyüyebilir.

Buradan üstüne basa basa bir kez daha söylüyoruz. Anti-Kapitalist Müslümanlar; Kur'an'a teknik din adamı kafasıyla bakmaz. Kur'an'ın özüne uygun olarak gelenekselleştirilmiş halkın kadim değerlerini çatışma unsuru olarak görmez. Paylaşımı, eşitliği ve adaleti esas alan bu değerlere sonuna kadar sahip çıkar. Biz Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak; Kur'an'a bilgi kitabı olarak değil, bilinç kitabı olarak bakıyoruz. Halklarımızın paylaşım, eşitlik ve adalet ekseninde tesis ettiği kadim değerlerini, Kur'an'da var mı yok mu diye tartışmadan, onun özünde var olan MÜLK ALLAH'INDIR ve O'NDAN BAŞKA OTORİTE YOKTUR ilkesi ile değerlendirip, bu temelde bir yaşam tesis edip, bütün halklarla bir arada ve kardeşçe yaşanılması gerektiğine inanıyoruz.

12 yılda 12 binden fazla işçi kardeşimizi iş cinayetlerinde kaybettik. Her gün ortalama 4 kardeşimiz iş cinayetlerine kurban gidiyor. Taşeronluk sistemiyle emekçiler köle düzeyinde yaşam sürüyorlar. Çalışanların kıdem tazminatları ödenmesin diye, türlü oyunlarla hazırlanmak istenen yasalarla bizleri esir almak istiyorlar.

Allah diye diye sömürenlere karşı ALLAH-EKMEK-ÖZGÜRLÜK diyerek karşı duruyoruz...

Ekmeğinizi büyütüyoruz diye diye ekmeğimizi çalanlara karşı ALLAH-EKMEK-ÖZGÜRLÜK diyerek karşı duruyoruz…

Özgürlüğünüzün teminatıyız diye diye özgürlüğümüzü çalanlara karşı ALLAH-EKMEK-ÖZGÜRLÜK diyerek karşı duruyoruz...

Haydi hep birlikte egemenlere karşı mevzi savaşı verelim…

Camiler de meydanlar da bizimdir…

Haydi hep birlikte Fatih Cami'nden Taksim meydanına yürüyelim….

İbadethanelerde, meydanlarda, okullarda, fabrikalarda ALLAH-EKMEK-ÖZGÜRLÜK diye haykıralım...

Biliyoruz ki Allah; tüm yoksulların, emekçilerin, mazlumların ve ezilenlerin dostudur…

BİZ EZİLENLERİ YERYÜZÜNDE ÖNDERLER KILMAK İSTİYORUZ (Kasas 5)

*****************************************

 

ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLARDAN MISIR İÇİN VİCDAN NÖBETİ ÇAĞRISI

İDAM KARARI VERİLEN 529 CAN İÇİN MISIR KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE, VİCDAN NÖBETİNE…

antikapitalist muslumanlar

Mısır da darbeciler insanlık tarihinin yüz kızartıcı bir kararını daha uygulama arefesindeler. Tam 529 insan, muhalif oldukları için darağacında asılma tehlikesi ile karşı karşıya…

529 can !

Şimdi yeniden insanlık için vicdanımızı ortaya koyma vakti. Birlikte birçok şey başardık. Tüm farklılıklarımıza rağmen omuz omuza verip, hepimizin ortak yaşam alanı olan parklarımızı, doğal düzenimizi muhafaza etmeye çabaladık.

YERYÜZÜ SOFRALARI'nda rızkımızı paylaşarak eşitlendik. Bu vesilelerle birbirimize yakınlaştık ve zulme karşı kardeşçe bir duruş sergiledik

Şimdi ise hiç görmediğimiz, belki de birçok konuda aynı düşünmediğimiz insanların, yaşadıkları zulüm için bir araya gelme vakti...

Yine tüm dünyadaki egemenlere hakettikleri dersi ve mesajı verebilmek ve tüm dünya halklarının da bir araya gelebilmelerini teşvik edebilmek adına örnek olmak için, haksızlığa karşı YEK VUCÛD olduğumuzu gösterebiliriz.

Dünya kamuoyunu ayağa kaldırabilir ve ölümleri durdurabiliriz.

Haydi hep birlikte Mısır konsolosluğu önüne… Haydi hep birlikte Vicdan nöbetine… Haydi VİCDAN sahibi TÜRKİYE ayağa…

CUMARTESİ SAAT 18.00'DA BEBEK'TEKİ MISIR KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞALIM…

İdam kararları iptal edilene dek, her cumartesi Mısır Konsolosluğu önünde eylem yapmayı sürdüreceğiz.

''Onlar bir zorbalıkla karşılaştıklarında, YEK VUCÛD olup yardımlaşırlar'' - ŞÛRA 39
antikapitalist muslumanlar

ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR SEÇİM BİLDİRGESİ

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak, 1 Mayıs 2012 tarihinde Fatih Camii’nden başlattığımız yürüyüşümüz, Allah’ın da izniyle hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte, yaşadığımız çağın sorunlarına, kadim değerlerimizin paylaşımcı, ortaklaşacı ve kardeşlik hukukuyla örülü yaklaşımlarıyla çözümler getirmeye çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan modern kapitalist sistemin dünya görüşü karşısında bir bilinç oluşturmak adına; Önce vahyi, sonra başta Hz. Muhammed (S.A.V.) olmak üzere tüm devrimci peygamberlerin mücadelesini ve eşitlikçi Ortadoğu Halkları’nın kültürlerini örnek alıyoruz.

Hepimizin bildiği üzere, seçim dönemine girmiş bulunmaktayız. Siyaseti, ''Temsili Demokrasi''nin dar kalıplarına sıkıştıran, eşitliğimizi de kardeşliğimizi de bozan, bir avuç HARAM YİYİCİ'ye kendi çıkarları için siyaset yapma alanı açan, Allah'ın nimetleriyle ve halkların emekleriyle ortaya çıkan değerleri yalnızca zengin kodamanların faydalanacağı yasalarla ranta dönüştüren, bunun üzerinden bize otorite kuran, bizi birbirimize düşüren, birlikte üretip, birlikte karar alıp, birlikte yönetmemiz gerektiğini bize unutturan bu siyasi modeli reddediyoruz.

Siyaset, bizim anlayışımıza göre, bir “yaşama” biçimidir. Yani iyiye doğru, değişime açık olan ve ihtiyaçları ile duyguları kesişen insanların, yalnızca karşılıklı faydaları için değil, birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmenin yarattığı etkileşimin ve bunun bir arada ortaklaşacı, eşitlikçi, adaletçi ve özgürlükçü bir yaşama dönüşebilmesinin yoludur. Siyaset, insanlara başkaları tarafından yapılan değil, insanların bizzat özne olup yapması gereken bir eylemin adıdır.

Temsili demokrasinin ''neyi seçeceğiz'' sorusuna karşılık ''nasıl yaparız'' sorusunu, mevcut siyasi kültür içerisinde hep birlikte var kılmaya çalışmalıyız. Sorunlarımızı, yalnızca sermaye sınıfını ve kendi iktidarlarını var etmek üzere siyaset yapan ve halkların çıkarlarını gözetmeyen bu anlayışa havale etme zorunluluğunu kabul etmemeliyiz. Artık siyaset, yalnızca profesyonel siyasetçilerin yaptığı bir meslek haline gelmiştir. Bu sistem kurgusu içerisinde bize biçilen rol ise, ne yazık ki siyasetçiler için oy vermek olmuştur.

Son yolsuzluk operasyonları da göstermiştir ki, oy verdiğimiz siyasetçiler bundan öncekilerine benzer bir biçimde hem küresel kapitalizme hizmet etmekte hem de kendileri hâksız kazançlarıyla birlikte kapitalistleşme yoluna gitmektedirler. Bu bir sistem sorunudur. Yolsuzluk dosyasında vitrinde AKP görünüyor olsa bile asıl itibarsızlaşan parlamenter sistemdir. Olaya salt AKP karşıtlığı üzerinden bakılırsa, sistem sorgulaması yerine alternatifler düşünülecek ve alternatif olarak var olan siyasi partiler görünecektir. Bu yolsuzluk dosyasının açığa çıkardığı gerçeklik parlamenter sistemin yerine yeni bir siyasi anlayışı ikame etme zorunluluğudur. Bu anlayışı ikame etmenin ilk yolu sandıkları boykot etmektir. Parlamenter sistem halkın gözünde de itibarsızlaşmalıdır. Yolsuzluğun, hırsızlığın, haksız kazancın panzehiri var olan muhalif siyasi partiler ya da yeni bir siyasi parti değil, yeni bir siyaset anlayışıdır.

Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak biz, öncelikle bu bağımlılık ilişkisinden kurtulmamız gerektiğine inanıyoruz. Kur'ân'dan ve Hz. Peygamber'in pratiklerinden de öğrendiğimiz üzere, bütün insanların yeryüzünde halife olarak yaratıldığına inanıyor ve yönetim anlayışı olarak, kimsenin kimseden üstün olmadığını savunuyoruz. Hayatımızı bütünüyle kıskaca almanın bir aracı olan temsili demokrasinin yerine, Yüce Allah'ın Şûra Sûresi 38. âyette de buyurduğu üzere, o beldede yaşayan herkesin ortaklaşacı yöntemlerle karar aldığı, istişâre ve meşveretin esas alındığı, o toplum içerisinde yaşayan her bireyin özne olduğu, herkesin rızasının gözetildiği bir öz yönetim şekli olan ŞÛRA SİSTEMİ'ni gerçek anlamıyla savunuyoruz. Şûra sistemini; halklar arasına örülmüş sûni duvarlardan doğan çatışmayı ortadan kaldıracağından, yasaların sorunun etkilenen tarafları içerisinde yer alan insanlar tarafından oluşturulmasına fırsat vereceğinden ve temsili demokrasiye bağımlı bireyleri özgür bireylere, kişisel çıkarları da halkın ortak faydalarına dönüştüreceğinden ve bu yöntemle daha çok birbirine kenetlenmiş örgütlü bir halk inşâ edeceğinden dolayı savunuyoruz. Savunduğumuz usulü öncelikle kendi hareketimiz içinde uygulamaya koyduk. 1 yılı aşkındır süren hareketimizin yönetim anlayışını ''eşitler arası sorumluluk bilinci’’ olarak tanımladık. Ne yönetimde, ne de mülkiyete sahiplikte kimsenin kimseden üstün olmadığı bir yöntem uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Her ne kadar mevcut siyaset lider kültü üzerinden ilerlese de, kamuoyu her fırsatta bizi belirli isimlerin gençleri olarak göstermeye çalışsa da biz özgün duruşumuzu bozmadan yapılanmaya devam ediyoruz. Bundan dolayıdır ki; Anti-Kapitalist Müslümanlar’ın “eşitler arası sorumluluk bilinci” içerisinde yer almayan hiç kimse, bu hareketi de temsil etmemektir. İsmi medyada bizim liderimizmiş gibi anılan kişiler başta olmak üzere, hiç bir popüler isim ya da yazar, Anti-Kapitalist Müslümanlar’ın “eşitler arası sorumluluk bilinci” içerisinde yer almamaktadır.

Bağımsız hareket etmek, bizim temel ilkemizdir. Yaşam içerisinde, yönetimde de mülkiyette de ortaklaşacılık esastır. Bir düşünceyi en iyi şekilde hayata taşıyacak olan hiyerarşi değil, inandığımız ve savunduğumuz düşüncenin verdiği güçle sorumluluk alarak yola koyulmaktır. Çıktığımız bu yolda, ilk önce kendi pratikliğimiz içerisinde bu değerleri üretmeye çalışıyoruz. Biz, insan potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek adına sorumluluğu, bizim adımıza karar verecek bir başkasına havale etmiyoruz. O yüzden liderlik anlayışına sonuna kadar karşıyız ve halkların kendi aralarında ''eşitler arası sorumluluk bilinci'' ile hareket edebileceği özgür ve eşitlikçi bir toplumsal düzen için mücadele ediyoruz.

Bütün bu sözlerimizin ışığında, Önce Allah'a sonra Halkımıza şunları deklare etmek boynumuzun borcudur:

HİÇ BİR SİYASİ PARTİYLE, OLUŞUMLA YA DA SERMAYE SINIFI İLE ORGANİK VE FİNANSAL BİR BAĞIMIZ BULUNMAMAKTADIR VE ASLA OLMAYACAKTIR.

Temsili demokrasi, bir avuç HARAM YİYİCİ'ye hizmet eden ve halkları kandırmaya yönelik bir siyasi yöntem olduğu için, SEÇİMLERDE HİÇ BİR SİYASİ PARTİYE OY ATMAYACAĞIZ VE HİÇ BİR ADAYI DESTEKLEMEYECEĞİZ ve halkımızın da yeni bir siyaset alanı yaratabilmesi için OY KULLANMAMASI gerektiğine inanıyoruz.

Siyasetin alanını hep birlikte genişletmek zorundayız. Siyaset sandığa hapsedilmemelidir. Başka bir yol açılmalıdır ve bu yol siyasetin hayatın tüm alanlarına taşınmasıyla mümkündür. Gezi direnişini de böylesi bir yolun başlangıcı olarak görüyoruz. Bizce Gezi Direnişi, sadece iktidarı değil, muhalefeti de kapsayan, topyekûn temsili demokrasiye ve Kapitalist sisteme getirilmiş köklü bir sorgulama, eleştiri ve başkaldırıdır. Biz yaşananları tecrübe edinip, Ortadoğu Halkları’nın tüm farklılıklarıyla birlikte eşitlik, özgürlük adalet ve dayanışma günlerine yol almak istiyoruz. Yolumuz uzun ama bir yol üzereyiz. Bu yoldan sapma gibi bir düşüncemiz de Allah'ın izniyle olmayacaktır.

Her bir insanin özne olduğu yeni bir hukuk inşa etmeliyiz. Tüm halkların özgül koşullarının teminat altına alındığı çok hukuklu ve çok kültürlü bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var. Mülkiyeti ortaklaştırarak, kalkınma bahanesiyle küresel sermayeye bağımlı değil, ihtiyaca dayalı bir ekonomik anlayışa ihtiyacımız var. Tüm bunları hep birlikte düşünmeye ve geliştirmeye ihtiyacımız var.

Biz bu yola önce kendimizden başladık. Lidersiz, bağımsız, yatay, şeffaf ve herkesin özne olduğu yönetim anlayışını koruyarak yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşü halkımızla birlikte yapacağız ve bu sebepten dolayı halkımızı bu kutlu yürüyüşte omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Biz Allah’a ve halka inanıyoruz. Bugünün siyasetini bugünün dar kalıplarına sıkıştırmadan, yarına taşımanın yolunu büyütmeye çalışıyoruz. Mülk ve Otorite Allah’ın oluncaya dek mücadelemiz devam edecek…

Rabbimizin muradı neyse biz de bu muradı hâkim kılmaya çalışıyoruz.

O yüzden ; BİZ EZİLENLERİ YERYÜZÜNDE ÖNDERLER KILMAK İSTİYORUZ..! (KASAS SÛRESİ 5. ÂYET)BİRİKİM DERGİSİ - Antikapitalist Müslümanlar RoportajıYERYÜZÜ SOFRALARI KURUYORUZ!

YERYÜZÜ SOFRALARI KURUYORUZ!
Bayraksız, filamasız, sponsorsuz!
İFTARLIĞINI, SOFRANI AL GEL!...

Sermayenin lüks otel iftarları: KAPİTALİZM
Egemenlerin iftar çadırları: SÖMÜRÜ
Halkın yeryüzü sofraları: ÖZGÜRLÜKTÜR.

Hep birlikte orucun getirdiği eşitlik, adalet, özgürlük ve kardeşliğin timsali olan yer yüzü sofralarını kuruyoruz.
Ramazanın ilk iftarı 9 Temmuz Salı akşamı(20:00'de başlayarak) Galatasaray Lisesi'nden Gezi Parkı'na uzanacak olan ‎#yeryuzuiftari 'ında buluşalım...ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR’DAN DUYURU

Onlar ki, zorbalıkla karşılaştıklarında birlikte mücadele ederek galip gelirler! ( ŞURA 39 )
Taksim, emekçi halkların teriyle, kanıyla, canıyla inşa ettiği bir alandır. Bu alanı egemenlerin kar hırslarına aracı kılmak için yaptığı girişimlere teslim edemeyiz. Antikapitalist Müslümanlar olarak sermayenin değil emeğin değer olduğuna inanıyoruz ve biz de emekçi halklarımızla birlikte taksim meydanına çıkıyoruz. Geçen yıl Fatih Camii'nde iş kazalarında öldürülen işçi kardeşlerimiz için kıldığımız gıyabi cenaze namazından sonra, taksim meydanına nasıl çıktıysak, bu sene de aynı kararlılığımızı koruyoruz. Biz kadim değerlerimizle ezilen , sömürülen işçilerin, halkların mücadeleleri arasında köprü kurmak istiyoruz. Bu anlayışımızın devamlılığını sürdürmek için, Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılarak Taksime yürüyeceğiz.

Egemenlerin provokasyonlarının nelere mal olacağını hatırlatmak ve 1977’ deki katliamı unutmadığımızı haykırmak için 1977 1 Mayıs’ın da katledilen 38 kardeşimizin anısına Kazancı yokuşunda basın açıklaması yapacağız.

Zulme ve haksızlığa karşı boyun eğmeyen halklarımızı Fatih Camii' ne bekliyoruz...


ALLAH EKMEK ÖZGÜRLÜK